JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Lionheart: Kings\' Crusade 2010 – شيردل: جنگهاي صليبي پادشاهان

تعداد دیسک : 1 عدد
قیمت : 8,000  تومان

انتخاب کنید:

در يک DVD

بازي رايانه اي Lionheart Kings Crusade در برهه زماني بين سال هاي فففف تا فففف قرار دارد که رزمنده ها را براي ورود به قلب يکي از بدترين جنگ ها در تمام طول تاريخ فرا مي خواند. بازيکنان فرصت آن را خواهند داشت تا در اين چالش به عنوان Richard Lionheart، حمله کنند و زمين هاي محبوب مقدس خود را براي همه پس بگيرند و يا به عنوان Saladin بزرگ، کسي که مردمش را براي آينده اي پر از جنگ آماده مي کند ايفاي نقش نمايند. اين بازي بازيکنان را به دوباره نويسي تاريخ فرا مي خواند تا با کنترل و ارتقاء رهبران و ارتششان، تاريخ پر از نفاق را در ميان رويداد هاي سياسي، جمع آوري عتيقه جات و بازگشايي اتفاقات جديد، هدايت کنند.

سازنده : كمپاني History Channel

ناشر : كمپاني Slitherine Software

تاريخ انتشار : Oct 01, 2010

رده بندي ژانر : استراتژيک تاريخي

ميزان دشوار بودن : متوسط .

درجه بندي بنياد ملي بازيهاي رايانه اي در مورد محتواي بازي : 15.png مناسب براي تمامي افراد بالاي 15 سال .

برخي از خصوصيت هاي بازي عبارت است از :

- بازي به عنوان هر يک از نقش هاي متفاوت داستان.

- بيشتر از فففف سرباز در جنگ هاي حماسي

- مديريت لشکر خود با استراتژي خودتان در ميان مراحل

- دوباره نويسي گذشته با بازي به عنوان يک شخصيت تاريخي که قهرمان اصلي داستان است. سيستم مورد نياز براي اجراي بازي Lionheart: Kings' Crusade 2010 :

حداقل سيستم مورد نياز :

(OS) : Windows XP SP2 or Vista or Windows7

(CPU) : AMD64 3500+ or Pentium IV 3.2 Ghz

(RAM) : Gbyte RAM (XP) or 1,5 Gbyte RAM (Vista)

(VGA) : Nvidia 6600 (256Mbyte) / ATI Radeon X700 (256Mbyte)

کارت صدا (Sound Card) : DirectX 9-compliant sound card

(HDD) : 7 GB سيستم توصيه شده :

(OS) : Windows XP SP2 or Vista or Windows7

(CPU) : AMD X2 5000+ or Intel Core2 Duo 6420

(RAM) : 1,5GB

(VGA) : Nvidia 8800 GT (512Mbyte) AMD/ATI HD3870 (512Mbyte)

(Sound Card) : DirectX 9-compliant sound card

(HDD) : 7 GB