JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Avatar: The Legend of Korra Book 4 Balance – مجموعه کارتوني آواتار : افسانه کورا فصل چهارم

تعداد دیسک : 1 عدد
قیمت : 2,500  تومان

انتخاب کنید:

در يک DVD

زيان و زيرنويس: زبان انگليسي با زيرنويس فارسي

زمان : ميانگين هر قيمت 24 دقيقه

تعداد قسمت ها :13 قسمت

کيفيت تصوير : MKV HD TVRip | 1280x720

قابل اجرا در کامپيوتر و DVD پليرهايي که فرمتMKV را ساپورت مي کنند

درباره اين مجموعه:
اين مجموعه انيميشن ادامه اي بر سري انيميشنAvatar: The Last Airbender مي باشد که با داستاني زيبا در ف فصل روايت شد. داستان سريال در دنيايي ميگذشت که جهان به ف بخش تقسيم شده بود: قبايل آب، سرزمين خاک، معابد باد و کشور آتش. هر کدام از اين ف ملت توانايي کنترل يکي از عناصر(آّب، خاک، باد و آتش) را داشتند که ريشه در هنرهاي رزمي و فرهنگ همان ملت داشت، عده‌اي هم توانايي کنترل هيچکدام از عناصر را نداشتند و تنها يک نفر بود که توانايي کنترل هر ف عنصر را داشت که به نام آواتار شناخته م يشد . آواتار به ترتيب از ميان ملتهاي مختلف برگزيده مي شد و وظيفه حفظ صلح و توازن را در دنيا برعهده داشت و پس از مرگش آواتاري ديگر ، از ملتي ديگر جان مي گرفت. در طي سريال، آواتار انگ به کمک دوستانش، به جنگي ففف ساله خاتمه دادند و کشور آتش را(که به ساير ملتها حمله کرده بودند) عقب راندند و صلح را به جهان برگردا ندند. حال فف سال از آن زمان مي گذرد . آواتار آنگ مرده است . حال به مانند گردش فصول ، گردش آواتار ها از سر گرفته شده است . آواتار جديد کورا نام دارد ، آوتار کورا براي برگرداندن صلح و توازن با دنيا با مشکلات زيادي رو به رو است که …
براي خريد کل فصل ها کليک کنيد...